Grudzień to dobry miesiąc na podsumowanie kończącego się roku i planowanie na kolejne lata. Budżet Gminy Fredropol za 2016 rok powoli się zamyka . Rozliczane są ostatnie zadania i wydatki. Plany na 2017 rok też zostały już przygotowane. Pan Wójt Mariusz Śnieżek zaprosił Mieszkańców Gminy Fredropol do zapoznania się z tym, co zostało zrobione przez ostatnie dwa lata oraz planami na przyszłość. Spotkania odbyły się w świetlicach wiejskich we wszystkich miejscowościach podczas dwóch pierwszych tygodni grudnia. Uczestniczyli w nich: Wójt Gminy Fredropol Pan Mariusz Śnieżek, Sekretarz Gminy Fredropol Pan Leszek Urban, Radni Gminy Fredropol oraz Sołtysi. Podczas spotkań, licznie przybyli Mieszkańcy, mieli okazję szczegółowo zapoznać się ze zrealizowanymi inwestycjami w Gminie w zakresie infrastruktury, edukacji a także wydarzeń i imprez kulturalnych. Pan Wójt przekazał również informacje o planach i najważniejszych inwestycjach na kolejne dwa lata.
    Warto zaznaczyć, że mieszkańcy Gminy Fredropol z dużym zainteresowaniem i jednocześnie akceptacją odnieśli się do realizowanych zadań i planowanych inwestycji a także wskazali na inne, ważne ich zdaniem działania, mogące poprawić lokalnie infrastrukturę, czy też pomóc w codziennym funkcjonowaniu. Wszystkie spotkania odbyły się w bardzo przyjaznej atmosferze służącej merytorycznej dyskusji i wymianie informacji.
    Pan Wójt Mariusz Śnieżek składa wszystkim Mieszkańcom serdeczne podziękowania za tak liczne uczestnictwo i bardzo dobrą dyskusję podczas spotkań a Państwu Sołtysom i Radnym za pomoc w organizacji zebrań.