6 grudnia 2016 roku w Rybotyczach została uroczyście otwarta oczyszczalnia ścieków.  Na początek słowa serdecznych pozdrowień do uczestników uroczystości skierował Marszałek Sejmu RP Pan Marek Kuchciński w liście przekazanym na ręce Pana Wójta Mariusza Śnieżka: "uprzejmie dziękuję za zaproszenie na uroczyste otwarcie oczyszczalni ścieków. Tą drogą pragnę serdecznie pozdrowić wszystkich zgromadzonych, zaś do osób zaangażowanych w realizację tej, jakże potrzebnej, inwestycji kieruję szczególnie ciepłe słowa oraz wyrazy podziękowania".
    Na zaproszenie Wójta Gminy Fredropol Pana Mariusza Śnieżka w uroczystości udział wzięli Radni Gminy Fredropol, mieszkańcy Rybotycz oraz zaproszeni goście na czele z Zastępcą Dyrektora Oddziału Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie Panią Jolantą Kazimierczak.
      Środki finansowe na realizację zadania zostały pozyskane właśnie z Agencji Nieruchomości Rolnych w kwocie 759 695,50 zł złote, wkład finansowy Gminy zamknął się sumą 754 758,64 zł złotych. Dzięki dofinansowaniu został rozbudowany odcinek kanalizacji gminnej na łącznej długości 671 metrów bieżących oraz zmodernizowany budynek oczyszczalni.
Pan Wójt Mariusz Śnieżek podziękował Dyrekcji Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie  za przyznanie dofinansowania oraz wszystkim osobom zaangażowanym w realizację inwestycji.
    Podczas uroczystości Pani Dyrektor Oddziału Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie podkreśliła, że Gmina Fredropol jest wyjątkowo skutecznym beneficjentem programów realizowanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych oraz złożyła na ręce Pana Wójta Mariusza Śnieżka podziękowania za efektywne i skuteczne zarządzanie gminą, wskazując, że:
"tylko gminy z dobrym menadżerem-gospodarzem tak umiejętnie wykorzystują możliwości realizacji inwestycji na terenach popegeerowskich, jakie stwarza Agencja Nieruchomości Rolnych".
 Proboszcz Parafii Rybotycze ks. Kazimierz Jurczak poświęcił nowy obiekt oczyszczalni a następnie uczestnicy uroczystości mieli okazję do zwiedzania budynku i zapoznania się z jego infrastrukturą techniczną.