23 listopada została uroczyście oddana do użytku wyremontowana droga relacji Młodowice Kłokowice. Wartość całej inwestycji to 492 tysiące  złotych. Połowę tej kwoty – 246 tysięcy złotych Gmina Fredropol otrzymała od Wojewody Podkarpackiego Pani Ewy Leniart w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020".
 Uroczystość rozpoczęła się powitaniem zaproszonych gości, radnych Gminy Fredropol i mieszkańców Młodowic, następnie Pan Wójt Mariusz Snieżek złożył podziękowania Wojewodzie Podkarpackiemu za przyznanie dotacji na remont drogi oraz  Wykonawcy za sprawną realizację inwestycji a  ksiądz dziekan Zbigniew Kołodziej   poświęcił wyremontowaną drogę.
Z okazji uroczystości otwarcia drogi w Młodowicach Marszałek Sejmu Pan Marek Kuchciński przekazał na ręce Pana Wójta Mariusza Snieżka list gratulacyjny, w którym podkreślił:"jestem przekonany, że dokonana w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" inwestycja  przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu, jednocześnie zwiększając dostępność transportową regionu. Korzystając z okazji pragnę przekazać słowa uznania władzom samorządowym oraz wszystkim osobom zaangażowanym za pracę na rzecz rozwoju swojej "małej ojczyzny".
Pani Wojewoda Ewa Leniart również przesłała Panu Wójtowi słowa podziękowań: "pragnę wyrazić najwyższe uznanie wszystkim tym, którzy dzięki kompetentnemu i konsekwentnemu działaniu skutecznie poprawiają infrastrukturę drogową. Zakończone zadania świadczą o dbałości władz samorządowych nad jakością życia mieszkańców, zwiększają bezpieczeństwo na drogach oraz przyczyniają się do rozwoju gospodarczego gminy".