19 listopada w sali widowiskowej Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu odbyła się piękna uroczystość Jubileuszu XXV-lecia powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej. Akademia rozpoczęła się wprowadzeniem Sztandaru, powitaniem zaproszonych gości a  następnie Przewodniczący Związku przedstawił jego historię od czasu powstania aż do dnia dzisiejszego. W drugiej części uroczystości przyjaciele, współpracownicy i funkcjonariusze Straży Granicznej otrzymali pamiątkowe odznaczenia. Spośród samorządowców uhonorowani  zostali: Wójt Gminy Fredropol, Pan Mariusz Śnieżek, Prezydent Miasta Przemyśla Pan Robert Choma oraz Starosta Przemyski Pan Jan Pączek. To ogromne wyróżnienie oraz zobowiązanie do dalszej dobrej współpracy z Bieszczadzkim Oddziałem Straży Granicznej.
Pan Wójt Mariusz Śnieżek z okazji Jubileuszu przekazał okolicznościowe listy gratulacyjne na ręce Przewodniczącego Związku   Pana Bartłomieja Galantego, jego zastępcy Pana Sebastiana Dobrowolskiego oraz Przewodniczącego TOZ NSZZ FSG Placówki SG w Huwnikach  Pana Marka Mościszko.