Dzisiaj w Urzędzie Gminy Fredropol odbyło się spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej z dyrektorami szkół funkcjonujących na terenie Gminy Fredropol. Wójt Gminy Pan Mariusz Śnieżek wręczył Państwu Dyrektorom listy gratulacyjne oraz złożył serdeczne podziękowania za profesjonalne, sumienne, rzetelne wykonywanie obowiązków służbowych oraz ogromne zaangażowanie w pracę na rzecz oświaty, wychowania dzieci i młodzieży w Gminie Fredropol.

Za pośrednictwem dyrektorów szkół Pan Wójt Mariusz Śnieżek złożył również życzenia zdrowia, szczęścia, satysfakcji z wykonywanej pracy, wielu sukcesów oraz pomyślności w życiu zawodowym i osobistym, wszystkim nauczycielom pracującym na terenie Gminy Fredropol. W swoim wystąpieniu podkreślił, że praca nauczyciela to swego rodzaju misja, wymagająca wiele cierpliwości, wytrwałości, głębokiej wiedzy i doświadczenia.