język migowy

Konsultacje dotyczące projektu "Porozumienie Gmin Pogórza Przemyskiego"

Opublikowano:

O Fredropolu

5195+
Liczba mieszkańców
19
Liczba sołectw
159,5
Powierzchnia w km²
41%
Użytki rolne