Informujemy, że gmina Fredropol realizuje przedsięwzięcie pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Fredropol
W toku opracowania Planu stworzona zostanie baza danych zawierająca wyselekcjonowane
i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w gminie oraz inwentaryzację gazów cieplarnianych.
Posiadanie przez gminę tego dokumentu jest warunkiem koniecznym ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków zewnętrznych, w tym funduszy europejskich.
Wykonawcą Planu jest EKO – GEO GLOB Rafał Modrzejewski
W związku z przystąpieniem do opracowania PGN zwracamy się z prośbą do mieszkańców,
o wypełnienie ankiety, która znajduje się w pod niżej umieszczonym linkiem.

https://goo.gl/forms/S30Dei5fb14bBEdt1