22 sierpnia 2016 roku Wójt Gminy Fredropol Pan Mariusz Śnieżek podpisał umowę z wyłonionym w ramach przetargu publicznego Konsorcjum Firm: Lider – PBI Infrastruktura S.A, Partner – PBI WMB Sp. z o.o na wykonanie prac przy przebudowie drogi gminnej nr 116105R Młodowice Sierakośce dz. nr 202, 203, 361 w Młodowicach oraz remoncie drogi gminnej nr 116106R Młodowice Kłokowice.

Gmina Fredropol na realizację tych dwóch inwestycji pozyskała kwotę 283 952,00 zł.  z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.
Termin zakończenia prac – do 28.10.2016 roku.