Gmina Fredropol została beneficjentem ogłoszonego przez Wojewodę Podkarpackiego "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020".
Nasz wniosek został oceniony pozytywnie i decyzją Ministra Finansów z dnia 12 lipca 2016 roku otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację dwóch odcinków dróg:

1. Przebudowę drogi gminnej nr 116105R Młodowice Sierakośce działka nr 202, 203, 361 w Młodowicach- kwota dofinansowania 163 982,00
2. Remont drogi gminnej nr 116106R Młodowice Kłokowice – kwota dofinansowania 119 970,00

W sumie Gmina Fredropol otrzymała 283 952 złote.
W najbliższych dniach zostanie ogłoszony przetarg w celu wyłonienia wykonawcy zadania. Inwestycja zostanie zrealizowana i rozliczona do końca 2016 roku.