Wykonawca prac budowlanych t.j. konsorcjum Firm: Lider – PBI Infrastruktura S.A. wraz z Partnerem- PBI WMB Sp. z o. rozpoczęli prace dla wykonania inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej dz. nr 388 w Fredropolu kolonia Kormanice w km 0+000 – 0+995.
W chwili obecnej trwają prace przygotowawcze polegające na korytowaniu, i wyrównaniu podłoża a także odmulaniu rowów przydrożnych.
Dofinansowanie na inwestycję Gmina Fredropol otrzymała od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Promesa pokrywa 80% kosztów przebudowy drogi. Wartość inwestycji po przetargu wyniosła 170 254,28 zł.