Trwają prace budowy chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2078 relacji Bircza – Huwniki – Granica Państwa w miejscowości Huwniki. W pierwszym etapie zadania zostanie wykonany chodnik na odcinku od kościoła do szkoły podstawowej. Kolejny etap t.j. odcinek od szkoły podstawowej do Huwniki osiedle zostanie wykonany po zakończeniu innych prac na terenie powiatu przemyskiego przez tego wykonawcę.
Inwestycja jest realizowana przez Starostwo Powiatowe przy wsparciu finansowym ze strony Gminy Fredropol w wysokości 50% wartości inwestycji która opiewa na przeszło 180 tysięcy złotych.