Szanowni Państwo

Informujemy, że w dniach od 1 czerwca do 29 lipca 2016 roku Główny Urząd Statystyczny będzie przeprowadzał ankietowe badania rolne. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016, Główny Urząd Statystyczny w wylosowanych gospodarstwach będzie przeprowadzać następujące badania: badanie struktury gospodarstw rolnych, badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej, badanie pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego.