język migowy

KOMUNIKAT - zmiana siedziby GOPS

Opublikowano:

Zmiana siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Fredropolu

O Fredropolu

5195+
Liczba mieszkańców
19
Liczba sołectw
159,5
Powierzchnia w km²
41%
Użytki rolne