"RODZINA 500+" - gdzie, kiedy i jakie dokumenty należy złożyć!
Od 1 kwietnia 2016 r. rusza rządowy program "RODZINA  500+".
Aby otrzymać świadczenie należy złożyć na odpowiednim fomularzu wniosek do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fredropolu.

 1. Każda rodzina, w której jest przynajmniej dwoje dzieci w wieku do 18 roku życia dostanie świadczenie pieniężne w wysokości 500 złotych na drugie i kolejne dziecko, aż do osiągnięcia przez nie pełnoletności. Aby otrzymać świadczenie rodzina musi złożyć odpowiedni wniosek do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fredropolu.

  Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  • kserokopie aktów urodzenia dzieci oraz dowodów osobistych wnioskodawców (oboje rodziców),

  • numer konta, na który będzie przekazywane świadczenie.

 

 1. Każda rodzina, w której jest przynajmniej dwoje dzieci w wieku do 18 roku życia, a dochód na jedną osobę nie przekracza 800,00 złotych netto , a w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym 1200,00 złotych netto to wówczas rodziny te dostaną świadczenie na wszystkie dzieci, aż do ukończenia przez nie pełnoletności. Aby otrzymać świadczenie rodzina musi złożyć odpowiedni wniosek do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fredropolu.

  Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  • kserokopie aktów urodzenia dzieci i dowodów osobistych wnioskodawców (oboje rodziców),

  • numer konta, na które będzie przekazywane świadczenie

  • oświadczenia lub zaświadczenia dokumentujące wysokość osiągniętych dochodów za 2014 rok.

 

 1. Termin składania wniosków: zaczyna się 1 kwietnia 2016 roku, z dniem wejścia w życie ustawy o wychowaniu dzieci i trwa do 30 czerwca 2016 roku. Jeżeli rodzina w tym okresie złoży wniosek, to wówczas świadczenie będzie wypłacane z wyrównaniem od kwietnia br.

  Jeżeli wniosek zostanie złożony po 30 czerwca 2016 roku, to wówczas świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym został złożony wniosek, bez możliwości ubiegania się o wyrównanie świadczenia od kwietnia 2016 r.  

4. Miejsce składania wniosków: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Fredropolu, 37-734 Fredropol, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy ośrodka od 7ºº do 15ºº.

 

5. Informacje na temat zasad udzielania świadczenia: szczegółowe informacje na ten temat będą mogli Państwo uzyskać pod numerem telefonu 16 671 98 94 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Fredropolu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8ºº do 14ºº.

 

6. Wzory wniosków do pobrania:

Formularze będzie można również pobrać bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Fredropolu już od 15 marca 2016 roku.