W niedzielę 17 stycznia odbyły się spotkania opłatkowe mieszkańców Huwnik i Rybotycz w których uczestniczył Wójt Gminy Fredropol Mariusz Śnieżek.

W Huwnikach Panie z Koła Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszenia Kobiet przygotowały „Jasełka”, w Rybotyczach zaś przygotowano wigilię, były miedzy innymi pierogi z sosem grzybowym i ryby w wielu smakach i odmianach.

Mieszkańcy dzielili się opłatkiem, były życzenia i wspólne kolędowanie.