W dniu 8 maja 2014 roku w Urzędzie Gminy w Fredropolu odbyła się debata społeczna na temat stanu bezpieczeństwa w Gminie Fredropol oraz zjawisk mających negatywny wpływ na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy.

 W debacie uczestniczyli:

• Komendant Miejski Policji w Przemyślu - insp. Dr Krzysztof Pobuta

• Oficer Prasowy KMP - ASP. Bogusława Sebastianka

• Kierownik - ASP. Szt. Ryszard Krukiewicz

• Wójt Gminy Fredropol - Mariusz Śnieżek

• Sekretarz Gminy Fredropol - Leszek Urban

• Przewodniczący Rady Gminy Fredropol - Jan Podbilski

Oraz radni, sołtysi i mieszkańcy Gminy W trakcie debaty poruszono wiele problemów dotyczących min: współpracy Urzędu Gminy z Policją, zabezpieczenia bezpieczeństwa podczas imprez na terenie Gminy oraz stanu bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Fredropol