W dniu 15 czerwca 2014 w Młodowicach odbyły się zawody sportowo – pożarnicze Gminy Fredropol połączone z obchodami 65 rocznicy powstania OSP w Młodowicach. W zawodach udział wzięło 7 jednostek grupy „A” (męskie) i jedna jednostka grupy „C” (żeńska).

W klasyfikacji ogólnej grupy „A” poszczególne miejsca zajęli:

        1.    OSP Kupiatycze

        2.    OSP Młodowice

        3.    OSP Kniażyce

        4.    OSP Fredropol

        5.    OSP Darowice

        6.    OSP Kalwaria Pacławska

        7.    OSP Makowa

W grupie „C”

        1.    OSP Kupiatycze


Zawody prowadził druh Zenon Wasyłeczko. Nad prawidłowością przebiegu zawodów oraz ustalaniem wyników czuwała Komisja z Państwowej Straży Pożarnej z Przemyśla pod kierownictwem mł. Bryg. Marka Ochenduszka . Na uroczystościach z okazji 65 – lecia OSP Młodowice wyróżniono medalami strażaków z tej jednostki za długoletnią wysługę lat przynależności do OSP.

W uroczystościach uczestniczyli Wójt Gminy Fredropol Pan Mariusz Śnieżek, Sekretarz Gminy Fredropol Pan Leszek Urban, Prezes ZOGZOSP RP w Fredropolu Zbigniew Żak, Komendant Gminny OSP Aleksander Dzimira, Sekretarz ZOG ZOSP RP Ryszard Gołębiowski, Przewodniczący Rady Gminy Fredropol Jan Podbilski oraz radni Rady Gminy Fredropol i sołtysi.

Po zakończeniu zawodów odbyła się zabawa z Zespołem VENEA.

Wójt Gminy Fredropol, składa podziękowania Zarządowi Gminnemu OSP, Prezesowi Jednostki OSP w Młodowicach Eugeniuszowi Borowiczowi oraz druhom z OSP Młodowice , świetlicowej Pani Czesławie Haliszczak oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się do zorganizowania tej imprezy.