Wójt Gminy Fredropol informuje rolników, że wzorem lat ubiegłych w Urzędzie Gminy Fredropol, Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego uruchomił punkt pomocy rolnikom przy wypełnianiu wniosków o płatności bezpośrednie, ONW oraz wniosków o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej - kampania 2014.

Pomoc prowadzona jest przez pracownika PODR

w godzinach od 7:30 - 15:00, (parter pok.nr 16) od poniedziałku do piątku.

Wnioski wypełniane są odpłatnie.

Za świadczone kompleksowo doradztwo brana jest odpowiedzialność.

Kontakt z doradcą Panią Danutą Roman pod nr tel. 724 679 560 lub dzwonić do Urzędu Gminy.

Wnioski o dopłaty bezpośrednie można składać od 17 marca do 15 maja br. w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Przemyślu.