W dniu 18 października 2014 odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku placu zabaw w Kniażycach. Poświęcenia dokonał Biskup Pomocniczy Archidiecezji Przemyskiej Adam Szal.
W uroczystości wzięli udział: Wójt Gminy Fredropol Mariusz Śnieżek, radny Józef Kożuch, sołtys Aleksander Dzimira, ks. Proboszcz Zbigniew Szewczyk.

Inwestycja ta została dofinansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju dla małych projektów.

Uroczystość w Kniażycach była zwieńczeniem inwestycji związanych z budową placów zabaw na terenie Gminy Fredropol. Łącznie w ciągu ostatnich czterech lat wybudowano na terenie Gminy 15 nowoczesnych, kolorowych i funkcjonalnych placów zabaw.