W dniu 22 października w świetlicy wiejskiej w Kniażycach odbyła się uroczystość z okazji wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie.
Medale w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego wręczyła Wojewoda Podkarpacki Pani Małgorzata Chomycz – Śmigielska. Pamiątkowe dyplomy oraz legitymacje wręczył Wójt Gminy Fredropol Mariusz Śnieżek.


Uroczystość miała bardzo podniosły charakter, w przemówieniach Pani Wojewody oraz Wójta nie zabrakło podziękowań, gratulacji oraz życzeń na dalsze wspólne lata.


Słowa podziękowania w imieniu odznaczonych skierował Pan Stanisław Sadowski podkreślając znaczenie tej uroczystości dla wszystkich zgromadzonych par oraz ich rodzin.

Dla wszystkich uczestników uroczystości przygotowano poczęstunek oraz zabawę taneczną.

Wójt Gminy Fredropol składa podziękowania za pomoc w przygotowaniu imprezy Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Kniażycach, radnemu Józefowi Kożuchowi oraz nauczycielom i uczniom ze szkoły podstawowej w Kniażycach za przygotowanie programu artystycznego.