Zakończono prace remontowe i termomodernizacyjne budynku świetlicy wiejskiej w Darowicach.


W zakres remontu wchodziły następujące prace:

  • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
  • Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem tynków elewacyjnych cienkowarstwowych,
  • Izolacja pionowa cieplna i przeciwwilgociowa ściany fundamentowej poniżej terenu,
  • Docieplenie pomieszczeń poddasza po konstrukcji dachu,
  • Płyta odbojowa z kostki betonowej,
  • Okładzina płytkami ceramicznymi schodów zewnętrznych,
  • Wykonanie posadzek gresowych,

Inwestycja współfinansowana z UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
działanie "Odnowa i rozwój wsi"