Zakończono prace remontowe i termomodernizacyjne budynku świetlicy wiejskiej w Kniażycach....

W zakres remontu wchodziły następujące prace:

 •  Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem tynku cienkowarstwowego,
 •  Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 •  Docieplenie stropów zewnętrznych,
 •  Docieplenie stropu klatki schodowej,
 •  Docieplenie ścian cokołowych wraz z wykonaniem tynku,
 •  Izolacja pionowa przeciwwilgociowa ściany fundamentowej poniżej terenu,
 •  Płyta odbojowa i chodnik z kostki brukowej,
 •  Wymiana pokrycia dachowego,
 •  Malowanie pokrycia dachowego,
 •  Remont konstrukcji dachu,
 •  Remont instalacji c.o.
 •  Wymiana grzejników c.o.
 •  Malowanie,
 •  Wykonanie odwodnienia liniowego,
 •  Remont i uzupełnienie kostki brukowej przed wejściem do budynku,
 • Remont i naprawa instalacji odgromowej,

Inwestycja współfinansowana z UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
działanie "Odnowa i rozwój wsi"