W dniu 30 grudnia 2014 roku odbyła się III sesja Rady Gminy Fredropol nowej kadencji. Najważniejszym jej punktem było przyjęcie Budżetu Gminy Fredropol na 2015 rok.

Jak podkreślił po głosowaniu Wójt Gminy Mariusz Śnieżek, przyjęty budżet jest budżetem trudnym, ale jednocześnie prorozwojowym zakładającym wiele inwestycji, które będą miały wpływ na dalszy rozwój naszej gminy oraz poprawę życia jej mieszkańców.


Po zakończeniu sesji odbyła się prezentacja Jasełek przygotowanych przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Rybotycz.