W dniu 19 grudnia 2014 roku w Sali narad Urzędu Gminy we Fredropolu odbyło się spotkanie opłatkowe.
Na zaproszenie Wójta Gminy Mariusza Śnieżka wzięli w nim udział:

  • radni nowej kadencji,
  • radni poprzedniej kadencji,
  • sołtysi,
  • przedstawiciele służb mundurowych,
  • kierownicy jednostek organizacyjnych,
  • dyrektorzy szkół,
  • radni powiatowi,
  • księża z naszego dekanatu.

Przedstawione Jasełka zostały przygotowane przez uczniów z Zespołu Szkół w Huwnikach.