Zakończyły się tegoroczne spotkania z Mikołajem. Mikołaj odwiedził wszystkie miejscowości naszej Gminy przekazując dzieciom paczki ufundowane przez Urząd Gminy. Łącznie rozdanych zostało 780 paczek. Spotkaniom towarzyszyły występy przygotowane przez dzieci, zabawy, poczęstunek.

Dziękujemy za przygotowanie spotkań mikołajowych Paniom świetlicowym, radnym ,sołtysom, Paniom z Kół Gospodyń Wiejskich.