W dniu 16 marca br. z inicjatywy Wójta Gminy Fredropol Mariusza Śnieżka i delegata Podkarpackiej Izby rolniczej Stefana Moskowicza w Urzędzie Gminy we Fredropolu odbyło się spotkanie poświęcone problemom rolnictwa i szkodom łowieckim.

W spotkaniu uczestniczyli:

  • władze Gminy Fredropol,
  • parlamentarzyści – Posłowie na sejm RP Mieczysław Kasprzak i Marek Rząsa,
  • Senator RP Andrzej Matusiewicz,
  • Starosta Powiatu Przemyskiego Jan Pączek ,
  • Prezes Podkarpackiej Izby Rolniczej Stanisław Bartman,
  • kierownik ARMiR w Przemyślu Władysław Malinowski,
  • Przedstawiciel KRUS w Przemyślu Pani Danuta Pawełek,
  • przedstawiciele Polskiego Związku Łowieckiego, Kół Łowieckich,
  • radni, sołtysi oraz rolnicy.


W trakcie kilkugodzinnego spotkania omawiano wiele istotnych spraw dla rolników, m.in. dopłaty bezpośrednie, ubezpieczenia rolnicze, opłacalność  produkcji, zmiany ustaw dotyczących rolnictwa.


Szczególnie dużo miejsca poświęcono tematowi szkód łowieckich ( szacowania szkód wypłat odszkodowań oraz zmianom prawa w tym zakresie).