W dniu 8 maja 2015 w Urzędzie Gminy w Fredropolu odbyło się spotkanie Wójta Gminy Fredropol Mariusza Śnieżka z nowo wybranymi sołtysami inaugurujące nową kadencję 2015 – 2019.

Wszyscy sołtysi otrzymali listy gratulacyjne. W spotkaniu uczestniczył również Przewodniczący Rady Gminy Fredropol Józef Kożuch.