W miesiącu czerwcu oddano do użytku dwa place parkingowe. Nazwa zadania ,,Remont (przebudowa) nawierzchni placów przy budynku administracyjnym Urzędu Gminy i boisku sportowym ,,Orlik”.
W sumie ułożono 1083,24 m2 kostki brukowej betonowej przy Zespole Szkół we Fredropolu i boisku sportowym oraz 546,27 m2 przy budynku Urzędu Gminy (GOPS, GZUW, ZOSiP).


Zadanie zostało zrealizowane w ramach PROW na lata 2007-2013 w ramach działania ,, Odnowa i Rozwój Wsi’’.

Dofinansowanie wynosi 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji.