12 Lipca 2015 r. w Huwnikach, odbył się III Festiwal Smaków Wyszehradzkich organizowany przez Gminę Fredropol wraz z partnerami z zagranicy Ohradzany (Słowacja), Pusztadobos (Węgry), Sokilnyky (Ukraina), Solyanuwatka (Ukraina).

W wydarzeniu wzięła udział wojewoda podkarpacki

Małgorzata Chomycz-Śmigielska.


Ideą imprezy jest  pokazanie dorobku kulturalnego gmin partnerskich: rękodzieła artystycznego, jadła regionalnego, występy artystyczne gmin partnerskich.

W części artystycznej zaprezentowały się z Gminy Fredropol Kabaret Odzyskane Talenty, Dawid Mlaś, Katarzyna Hałek i Andżelika Hałek.

Z gmin partnerskich wystąpiła Orkiestra Dęta ze Szkoły Muzycznej z Obreszyna oraz artyści z Sambora, Solianowakti a także burmistrz z Puszta Dobos Attyla Dani.

Gminy biorące udział przygotowały tradycyjne potrawy które prezentowane były na stołach. Gminę Fredropol reprezentowało sołectwo Sierakośce.

Dla najmłodszych przygotowano blok rozrywkowy.


Główną atrakcją wieczoru był koncert zespołu Focus, który zabawiał publiczność swoimi największymi hitami.


Wójt Gminy Fredropol składa podziękowania wszystkim osobom, które przyczyniły się do zorganizowania Festiwalu:

 • Radnym Rady Gminy Fredropol; Józefowi Gierczak, Stanisławowi Turczyńskiemu,
 • Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Huwnikach
 • Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich z Sierakośc
 • Kabaretowi Odzyskane talenty
 • Katarzynie Hałek, Dawidowi Mlaś, Andżelice Hałek
 • Komendantowi Gminnemu OSP Aleksandrowi Dzimirze oraz druhom z jednostek OSP w Kalwarii Pacławskiej i Kupiatyczach.
 • Paniom Świetlicowym

 

Oraz sponsorom:

 • GAZ System
 • Przemyśl 24 News
 • Życie Podkarpackie
 • Podkarpacka Agencja Artystyczna Part
 • LGD Ziemia Przemyska
 • Firma Ubezpieczeniowa LIDER
 • Firma Cateringowa Galicja
 • Piekarnia Kacper