W dniu 28 lipca 2015 r. w Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Birczy odbyła się wspólna Sesja Rady Powiatu Przemyskiego i Rady Gminy w Birczy. Obrady poświęcone były Planom Zadań Ochronnych (PZO) obszaru NATURA 2000.