Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Fredropolu informuje, że od dnia 02.09.2015 r. rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o objęcie dzieci dożywianiem w szkole w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”Dokumenty niezbędne do ubiegania się o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole:


1.    Podanie wg wzoru

2.    Zaświadczenie o dochodach netto (praca, renta, emerytura) za poprzedni miesiąc

3.    Zaświadczenie o powierzchni gruntów bądź nakaz płatniczy na rok 2015

4.    Decyzja o przyznaniu zasiłku rodzinnego

5.    Decyzja o przyznaniu zasiłku pielęgnacyjnego, świadczeń pielęgnacyjnych, dodatku mieszkaniowego

6.    Alimenty – pobierane za ostatni miesiąc (wyrok sądowy lub oświadczenie o alimentacji)

7.    Osoby opłacające składki KRUS - dowód wpłaty składek.

Kierownik
Bożena Nuckowska