W dniu 14 sierpnia br. odbyło się oficjalne otwarcie wodnego placu zabaw, mieszczącego się przy ul. Sanockiej w Przemyślu. W spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Fredropol Pan Mariusz Śnieżek.


Uroczystości rozpoczęły się symbolicznym przecięciem wstęgi przez zaproszonych gości, a następnie ks. Mieczysława Rusina proboszcza parafii Archikatedralnej w Przemyślu dokonał poświęcenia obiektu.