W dniu 24 września br. odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie drogi Huwniki – Kalwaria Pacławska.

W uroczystości wzięła udział Pani Małgorzata Chomysz – Śmigielska – Wojewoda Podkarpacki, a także:

  •   Poseł na Sejm RP Piotr Tomański
  •  Wójt Gminy Fredropol Mariusz Śnieżek
  •  Sekretarz Gminy Fredropol Leszek Urban
  •  Skarbnik Gminy Bogusława Borowska
  •  Gwardian Klasztoru oo.Franciszkanów o. Piotr Reizner
  • ks. Kazimierz Jurczak
  •  Przewodniczący Rady Gminy Fredropol Józef Kożuch
  •  radni Rady Gminy Fredropol
  •  sołtysi.