W związku z Uchwałą Nr IV/64/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany wykazu miejscowości położonych na terenach podgórskich i górskich w województwie podkarpackim Wójt Gminy Fredropol informuje , że skreślona została miejscowość  RYBOTYCZE jako położona w terenach podgórskich i górskich. W związku z powyższym zostaną wydane decyzje zmieniające wymiar podatku za rok 2015  - nie będzie stosowana ulga górska.