21 grudnia br. w Urzędzie Gminy w Fredropolu odbyło się spotkanie opłatkowe w którym uczestniczyli:

  • Wójt Gminy Mariusz Śnieżek,
  • Z-ca Wójta Małgorzata Chomycz – Śmigielska,
  • Sekretarz Gminy Leszek Urban,
  • Gwardian Klasztoru oo Franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej Piotr Reizner,
  • Ojciec ekonom Przemysław Janik,
  • ks. Kazimierz Jurczak,
  • radni Powiatu Przemyskiego Ryszard Gołębiowski i Krzysztof Kołodziejczyk,
  • Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach Pani Zofia Ważna – Lisowiec
  • Przewodniczący Rady Gminy Józef Kożuch oraz radni i sołtysi.

Jasełka przygotowały dzieci z Zespołu Szkół w Huwnikach pod opieką Z-cy Dyrektora Pani Agnieszki Misiewicz.