W dniu 19 grudnia 2014 roku w Sali narad Urzędu Gminy we Fredropolu odbyło się spotkanie opłatkowe.
Na zaproszenie Wójta Gminy Mariusza Śnieżka wzięli w nim udział:

W dniu 25 listopada 2014 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski złożył Wójtowi Gminy Fredropol Mariuszowi Śnieżkowi gratulacje w związku z wyborem na tą funkcję...

28 listopada odbyła się I sesja Rady Gminy Fredropol kadencji 2014 – 2018. Nowo wybrani radni złożyli ślubowanie oraz dokonali wyboru Przewodniczącego Rady – został nim Józef Kożuch.
Ślubowanie przed Radą Gminy złożył Mariusz Śnieżek – Wójt Gminy Fredropol.

Skład Rady Gminy Fredropol nowej kadencji:

Zakończono prace remontowe i termomodernizacyjne budynku świetlicy wiejskiej w Kniażycach....

W zakres remontu wchodziły następujące prace:

Zakończono prace remontowe i termomodernizacyjne budynku świetlicy wiejskiej w Darowicach.

Podkategorie