W związku z Uchwałą Nr IV/64/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany wykazu miejscowości położonych na terenach podgórskich i górskich w województwie podkarpackim Wójt Gminy Fredropol informuje , że skreślona została miejscowość  RYBOTYCZE jako położona w terenach podgórskich i górskich. W związku z powyższym zostaną wydane decyzje zmieniające wymiar podatku za rok 2015  - nie będzie stosowana ulga górska.

W Urzędzie Gminy w Fredropolu odbyło się spotkanie konsultacyjne z pracownikami Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Przemyska”.

Głównym celem spotkania było włączenie społeczności lokalnej w proces przygotowywania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” na lata 2014-2020, w tym analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń Gminy Fredropol, a także określenie celów Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru objętego działaniem LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA”.

W dniu 24 września br. odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie drogi Huwniki – Kalwaria Pacławska.

W dniu 30 sierpnia 2015 rokuw Kalwarii Pacławskiej odbyły się Dożynki Powiatowe organizowane wspólnie przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu, Urząd Gminy we Fredropolu, Stowarzyszenie Sołtysów Powiatu Przemyskiego oraz Klasztor oo. Franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej.

W dniu 14 sierpnia br. odbyło się oficjalne otwarcie wodnego placu zabaw, mieszczącego się przy ul. Sanockiej w Przemyślu. W spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Fredropol Pan Mariusz Śnieżek.

Podkategorie