Rozlicz PIT w gminie Fredropol
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.
Przekaż                    1,5% w gminie Fredropol
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

W związku z pojawiającymi się ulotkami na terenie Gminy - Urząd Gminy we Fredropolu informuje mieszkańców, że Gmina Fredropol nie jest uczestnikiem PROGRAMU PARTNERSKIEGO związanego z instalacjami fotowoltaicznymi i nie prowadzi naboru przedsiębiorców do tego Programu.
Nie została również udostępniona świetlica wiejska w Kniażycach w dniu 18.01.2023 na spotkanie w sprawie tego Programu.

 

Na zaproszenie Wójta Gminy Fredropol w spotkaniu opłatkowym uczestniczyli samorządowcy, księża,dyrektorzy szkół, przedstawiciele służb mundurowych, pracownicy Urzędu Gminy. Tradycyjne "jasełka", przygotowali najmłodsi uczniowie Zespołu Szkół w Huwnikach wraz ze swymi opiekunami

Dobiegły końca prace przy realizacji projektu współfinansowanego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 pn. „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby świetlicy wiejskiej w Kupiatyczach”. Realizacja projektu jest efektem podpisanej umowy o dofinansowanie przedmiotowego zadania przez Wójta Gminy Fredropol Pana Mariusza Śnieżek.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 33 622,30 zł z czego 12 000,00 złotych to dofinansowanie otrzymane z PPOW, a pozostała część pochodzi ze środków własnych Gminy Fredropol.

W ramach tegorocznej odsłony programu w miejscowości Kupiatycze wykonano następujący zakres prac:

- montaż stolarki okiennej (7 szt)

- instalacja kanalizacyjna w pomieszczeniach kuchni oraz sanitariatów,

- instalacja elektryczna,

- tynk gipsowy

- wylewka w pomieszczeniach kuchni, sanitariatów oraz korytarza.

Podkategorie