Gmina Fredropol Laureatem Konkursu

Rosnąca Odporność”

Wójt Mariusz Śnieżek informuje mieszkańców Gminy Fredropol,
że gmina została Laureatem Konkursu
„Rosnąca Odporność” i zdobyła nagrodę w wysokości 250 000 złotych.

Konkurs realizowano w ramach „Narodowego Programu Szczepień”

ORGANIZATOR

Pełnomocnik Rządu do spraw narodowego programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, ustanowiony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw narodowego programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

(Dz. U. poz. 2191).

USTAWA COVID-19

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.).

USTAWA ZMIENIAJĄCA

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm).

KRYTERIUM

Najwyższy przyrost poziomu zaszczepienia mieszkańców pełnym cyklem szczepień przeciwko Covid-19.

W powiecie przemyskim uzyskaliśmy znaczące 3 miejsce, widać
że jesteśmy świadomi zagrożenia wynikającego z epidemii, szczepimy się przez co dbamy o zdrowie i życie swoich bliskich oraz własne.

Dążmy do uzyskania zbiorowej odporności. Dajmy przykład innym, bądźmy rozsądni, racjonalni, bezpieczni.

Zaszczepmy się wszyscy! Żyjmy normalnie! Bez ograniczeń!

 

W dniu 25.10.2021 r. w Zespole Szkół w Huwnikach odbyła się uroczystość poświęcenia i oddania do użytku kompleksu sportowo – rekreacyjno – wypoczynkowego.

W ramach realizacji zadania wykonano:

- boisko do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy sztucznej wraz z piłkochwytami,
- boisko o nawierzchni poliuretanowej do siatkówki wraz z piłkochwytami,
- bieżnię lekkoatletyczną prostą 5 torową,
- skocznię do skoku w dal z rozbiegiem,
- skatepark,
- siłownię zewnętrzną,
- oświetlenie zewnętrzne solarne
- chodniki i urządzenia małej architektury: kosze ławki

Wartość inwestycji wyniosła 998 661,02 z czego kwota 478 893,45 to dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska 2020, pozostała część to środki własne Gminy Fredropol.

Uroczystego poświecenia obiektu dokonał Ks. Biskup Stanisław Jamrozek. Gospodarzami imprezy byli Pan Mariusz Śnieżek Wójt Gminy Fredropol i Pani Agnieszka Misiewicz Dyrektor Zespołu Szkół w Huwnikach, Imprezę swoją obecnością zaszczycili Pan Marek Kuchciński Poseł na Sejm RP, Pani Jolanta Sawicka – Wicewojewoda Podkarpacki,Pani Elżbieta Lemek w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Pani Barbara Honicka – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Pan Jan Pączek – Starosta Powiatu Przemyskiego, ppłk Robert Cwynar Komendant Placówki Straży Granicznej w Huwnikach, O. Krzysztof Hura Gwardian Klasztoru Franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej, Jadwiga Lis – Dyrektor DPS w Huwnikach, Józef Gierczak – Przewodniczący Rady Gminy Fredropol, radni Rady Gminy Fredropol, pracownicy Urzędu Gminy, księża z Dekanatu Kalwaryjskiego, Rada Rodziców Zespołu Szkół w Huwnikach, Nauczyciele, pracownicy, młodzież i dzieci Zespołu Szkół w Huwnikach

List przewodni

w sprawie zgłaszania uwag do Projektu Strategii Rozwoju Gminy Fredropol
na lata 2021-2030

Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Fredropol działając na podstawie art. 5a ust. 1 i  art. 30 ust. 2 pkt. 1a)   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.). oraz Zarządzenia nr 41/2021 Wójta Gminy Fredropol z dnia 27 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu Strategii Rozwoju Gminy Fredropol na lata 2021-2030 ogłasza konsultacje społeczne.

Przedmiotem konsultacji jest „Projekt Strategii Rozwoju Gminy Fredropol na lata 2021-2030”.

Prace diagnostyczne i projektowe „Projektu Strategii Rozwoju Gminy Fredropol na lata 2021-2030” obejmowały: ankietyzację, wywiady, analizy dokumentów dostarczonych przez Zamawiającego oraz warsztaty konsultacyjne. Wykorzystano również dane dostarczone z GUS oraz innych opracowań i dokumentów planistycznych, które posiada Gmina.

Projekt Strategii powstał w oparciu o nowy, zrównoważony model rozwoju ujęty
w
Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 oraz Strategię zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030, Politykę Obszarów Zagrożonych Trwałą Marginalizacją oraz Projekt Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackie 2030.

W opracowaniu „Projektu Strategii Rozwoju Gminy Fredropol na lata 2021-2030” uwzględniono warunki niepewności społeczno-gospodarczej, które wywołała w Polsce, Europie i na Świecie pandemia w 2020 roku. Lawinowo narastająca niepewność powoduje konieczność radykalnej zmiany zarówno podejścia do zarządzania, czyli określania podstawowych celów i działań, jak i metod, technik ich realizacji. Niepewność w 2020 roku bierze się z tempa, zakresu, zasięgu, głębokości i szybkości rozchodzenia się zmian wywołanych pandemią w zglobalizowanej gospodarce w tym również, w niewielkich i pozornie lokalnych przedsięwzięciach. Trudno sobie wyobrazić, by w tak zmieniających się warunkach można było spokojnie kontynuować wypracowane w poprzednich latach kierunki działania. Negatywne skutki kryzysu może pogłębić konserwatyzm w podejściu do zarządzania JST, powolność i nieadekwatność dostosowań do bardzo szybko zmieniających się warunków. Te jednostki samorządu terytorialnego, które nie będą nadążały w opracowaniu i wdrożeniu nowych strategii rozwoju lokalnego, podupadną i stracą bezpowrotnie zaufanie mieszkańców, inwestorów, przedsiębiorców i turystów.

Przetrwanie w czasach niepewności i wyjście z kryzysu wymaga błyskawicznego dostosowania zarządzania JST do nowych warunków, a to umożliwia nowa strategia rozwoju. Okres stabilnego otoczenia rynkowego wraz pandemią w 2020 roku, minął na wiele lat. Co nie oznacza, że doświadczenia i osiągnięcia poprzednich lat są mało ważne. Warto z nich korzystać, ale należy mieć na uwadze zmianę modelu organizacji społeczno-gospodarczej, którą powoduje stan niepewności. W praktyce planowania strategicznego rozwoju Gminy Fredropol na lata 2021-2030 wyzwaniem będzie szybkość działania. Nakazuje ją zmienność otoczenia i warunków działania.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z „Projektem Strategii Rozwoju Gminy Fredropol na lata 2021-2030. Sugestie oraz uwagi, które zdaniem Państwa powinny być umieszczone
projekcie można zgłaszać za pomocą załączonego formularza.

Wypełniony formularz należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczyć do siedziby Urzędu Gminy Fredropol, Fredropol 15, 37-734 w terminie od 28.09.2021 do 02.11.2021 r. Bądź ustnie oraz pisemne podczas dyżurów konsultacyjnych, które odbędą się:

  • w dniu 25.10.2021 r. w godzinach od 08.00 do 10.00 w budynku Urzędu Gminy Fredropol.

  • w dniu 27.10.2021 r. w godzinach od 08.00 do 11.00 w budynku Urzędu Gminy Fredropol.


link do ankiety online
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYW1kCMkYXb7C99ouTv1JXcWasuFVy6tVRB_MKAaq001JRTA/viewform?usp=sf_link 

Strategia
https://mega.nz/folder/6kM2zZSA#rb97IjZm46z2_7eim-B-iw


Zabawy z animatorami, warsztaty programistyczne i quizy z nagrodami czekały na dzieci podczas eventu promującego projekt "Cyfrowe GOKi w podregionie przemyskim", realizowanym przez Fundację VCC z Lublina.
Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś priorytetowa: III. „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie: 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej.
W ramach projektu Fundacja VCC z Lublina przekazała Gminnej Bibliotece Publicznej w Fredropolu bezpłatnie pięć komputerów oraz możliwość uczestnictwa w szkoleniach w następujących obszarach tematycznych:
1) Dziennikarstwo online - mające na celu przygotowanie uczestników zajęć do profesjonalnej realizacji zadań twórców zasobów informacyjnych publikowanych w Internecie (serwisy, multimedia, telewizje);
2) Bezpieczne zachowania w sieci - tak w życiu prywatnym, jak i społecznym oraz edukacji.
Celem projektu jest zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług.

Podczas spotkania nastąpiło rozdanie nagród dla uczestników konkursu ,,Najlepszy czytelnik roku 2020/2021’’. Wszystkim uczestnikom gratulujemy i zapraszamy do udziału w następnym konkursie.

Podkategorie