12 kwietnia br Wójt Gminy Fredropol Pan Mariusz Śnieżek otrzymał z rąk Wojewody Podkarpackiego Pani Ewy Leniart promesę finansową na kwotę 200 tysięcy złotych.Wniosek o przyznanie dotacji Wójt Gminy skierował do Wojewody Podkarpackiego na początku 2016.

Promesa, po pozytywnej weryfikacji wniosku w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim, została przyznana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych stanowią ogromne wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego, dotacje te w 80% pokrywają koszty odbudowy zniszczonych przez żywioł odcinków dróg i infrastruktury mostowej. Z własnych środków samorząd pokrywa tylko 20% wartości całej inwestycji.
W ramach przyznanego dofinansowania zostanie zrealizowana przebudowa  drogi dz. nr ewid. 388  w Fredropolu kolonia Kormanice w km 0+000+0+995.
Po otrzymaniu promesy Gmina podjęła działania przygotowujące do ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy tej inwestycji oraz podpisania stosownych umów.Całość zadania musi być wykonana i rozliczona do końca 2016 roku.

W ostatnią niedzielę w Kniażycach odbyło się Gminne Święto Kobiet.
Na zaproszenie Wójta Gminy Mariusza Śnieżka wzięło w nim udział ponad 180 Pań z całej Gminy oraz zaproszeni goście:

Wszystko, co dobre szybko się kończy...
Ferie zimowe szybko minęły...już czas powrócić do szkolnej rzeczywistości. Mamy jednak nadzieję, że dzieciom i młodzieży pozostaną miłe wspomnienia.
Propozycja spędzenia wolnego czasu w okresie ferii, przygotowana przez Gminę Fredropol, cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Wyposażyliśmy wszystkie świetlice wiejskie w zestawy gier planszowych, komplety paletek do tenisa stołowego, kredki. Wydłużyliśmy godziny otwarcia świetlic, aby jak najwięcej osób mogło skorzystać z naszej oferty. Nie brakowało chętnych do gier i zabaw. Organizowane były różnego rodzaju konkursy, nawet turniej tenisa stołowego...zwycięzcom gratulujemy, a piłkarzyki i bilard wywoływały jak zwykle wiele pozytywnych emocji.
Świetlice tętniły życiem i dobrą zabawą a Rodzice nie musieli się martwić jak bezpiecznie zorganizować czas wolny swoim dzieciom.
Polecamy się na przyszłość!

"RODZINA 500+" - gdzie, kiedy i jakie dokumenty należy złożyć!
Od 1 kwietnia 2016 r. rusza rządowy program "RODZINA  500+".
Aby otrzymać świadczenie należy złożyć na odpowiednim fomularzu wniosek do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fredropolu.

800 100 990 – to infolinia Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, pod którą wszyscy zainteresowani mogą dowiedzieć się szczegółowych informacji na temat ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
Zapraszamy również do odwiedzenia zakładki "Rodzina 500+" udostępnionej pod adresem https://rzeszow.uw.gov.pl/rodzina-500-plus/ na stronie internetowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zapraszamy!

Podkategorie