IV Festiwal Smaków Wyszehradzkich w Gminie Fredropol

W ostatnią niedzielę 10 lipca w Huwnikach odbył się IV Festiwal Smaków Wyszehradzkich w Gminie Fredropol.
Na zaproszenie Wójta Gminy Fredropol Pana Mariusza Śnieżka w festiwalu wzięły udział delegacje z zaprzyjaźnionych z Fredropolem gmin ze Słowacji – Ohradzany i Lubisa, Węgier - Pusztadobos oraz Ukrainy – Sokolnyki a także wielu zaproszonych gości z powiatu i województwa.
Tradycyjnie każda gmina partnerska miała okazję pokazać swój dorobek artystyczny, kulinarny i kulturalny.
    W części artystycznej zaprezentowały się: Wesoła Lubisa z Lubisy, Kazmer Tamas i Attilla Dani z Pusztadobos, Zespół "Karpatia" z Turka-Dobromil, Trio Bandurzystek oraz Ostach Stahiw i Bogdan Daniluk z Sokolnyk oraz Kabaret Odzyskane Talenty z Fredropola.
    Nie zabrakło też pysznych potraw i przekąsek z Węgier, Słowacji, Ukrainy i oczywiście Gminy Fredropol. Jak zwykle Panie z Koła Gospodyń Wiejskich, tym razem z Młodowic stanęły na wysokości zadania i bardzo smacznie zaprezentowały dorobek kulinarny Naszej Gminy.
    Najmłodsi uczestnicy festiwalu bawili sie z teatrem ATR BYSTRZAK z Sanoka.
Główną atrakcją wieczoru był koncert zespołu After Party oraz zabawa taneczna poprowadzona przez zespół ZiZi. Festiwal zakończył się wspaniałym pokazem sztucznych ogni.
 Wójt Gminy Pan Mariusz Śnieżek pragnie bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w organizację i przygotowanie festiwalu zarówno pod względem artystycznym jak również kulinarnym.

    Gmina Fredropol decyzją Zarządu Województwa Podkarpackiego -  Uchwała nr 188/3843/16 z dnia 21 czerwca 2016 r. otrzymała dofinansowanie na budowę sali gimnastycznej w Huwnikach z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne.
Całkowity koszt projektu to 1 789 886,37 złotych. Dofinansowanie unijne to kwota  980 754,73 złotych. Dodatkowo na mocy Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 kwietnia br. otrzymaliśmy 800 tysięcy złotych w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego.
W ramach realizowanego projektu zostanie  dobudowana  sala gimnastyczna do budynku gimnazjum w Huwnikach oraz wyposażone pracownie matematyczno-przyrodnicze w sprzęt ICT oraz materiały dydaktyczne.

22 czerwca 2016 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Fredropolu odbyło się wręczenie nagród w związku z rozstrzygnięciem konkursu na „Najlepszego czytelnika biblioteki roku szkolnego 2015/2016".
 Celem konkursu było zachęcenie dzieci i młodzieży do korzystania z zasobów biblioteki, promocja czytelnictwa oraz utrwalenie nawyku obcowania z książką.

Rok 2016 jest dedykowany pamięci i twórczości Henryka Sienkiewicza. Gminna Biblioteka Publiczna w Fredropolu zaprasza do udziału w wakacyjnym konkursie plastycznym "Ilustracja do książki Henryka Sienkiewicza".   Zapraszamy dzieci i młodzież w trzech grupach wiekowych:

  • I: dzieci do lat 6
  • II: klasy I-III
  • III: klasy IV-VI


Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Serdecznie zapraszamy!!!

Wykonawca prac budowlanych t.j. konsorcjum Firm: Lider – PBI Infrastruktura S.A. wraz z Partnerem- PBI WMB Sp. z o. rozpoczęli prace dla wykonania inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej dz. nr 388 w Fredropolu kolonia Kormanice w km 0+000 – 0+995.
W chwili obecnej trwają prace przygotowawcze polegające na korytowaniu, i wyrównaniu podłoża a także odmulaniu rowów przydrożnych.
Dofinansowanie na inwestycję Gmina Fredropol otrzymała od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Promesa pokrywa 80% kosztów przebudowy drogi. Wartość inwestycji po przetargu wyniosła 170 254,28 zł.  

Podkategorie