Wyprawka szkolna

Wójt Gminy Fredropol informuje, że istnieje możliwość otrzymania dofinansowania na zakup podręczników na podstawie Uchwały nr 82/2016 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - „WYPRAWKA SZKOLNA” oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.

Umowa na dofinansowanie

Dzisiaj w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie Wójt Gminy Pan Mariusz Śnieżek oraz Skarbnik Gminy Pani Bogusława Borowska podpisali umowę na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej w Huwnikach.
Gmina Fredropol, na początku 2016 roku, złożyła do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 wniosek na budowę sali gimnastycznej w Huwnikach.
Złożony wniosek spełnił wymogi formalne oraz przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną. Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 980 754,73 złote.

Oprócz budowy sali gimnastycznej w ramach realizowanej inwestycji zostaną wyposażone w szkołach w Fredropolu i Huwnikach pracownie matematyczno-przyrodnicze w sprzęt IT, m.in. tablice interaktywne, tablice szklane, wizualizery, mikroskopy z kamerą do komputera, plansze interaktywne oraz różnego rodzaju materiały dydaktyczne do nauki chemii, fizyki i matematyki.

Dożywianie dzieci

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Fredropolu informuje, że od dnia 01 sierpnia 2016 r. rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o objęcie dzieci dożywianiem w szkole w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020...

remonty dróg w Gminie Fredropol

Gmina Fredropol została beneficjentem ogłoszonego przez Wojewodę Podkarpackiego "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020".
Nasz wniosek został oceniony pozytywnie i decyzją Ministra Finansów z dnia 12 lipca 2016 roku otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację dwóch odcinków dróg:

1. Przebudowę drogi gminnej nr 116105R Młodowice Sierakośce działka nr 202, 203, 361 w Młodowicach- kwota dofinansowania 163 982,00
2. Remont drogi gminnej nr 116106R Młodowice Kłokowice – kwota dofinansowania 119 970,00

W sumie Gmina Fredropol otrzymała 283 952 złote.
W najbliższych dniach zostanie ogłoszony przetarg w celu wyłonienia wykonawcy zadania. Inwestycja zostanie zrealizowana i rozliczona do końca 2016 roku.

Podkategorie