28 sierpnia w Młodowicach odbyły się Gminne Dożynki.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą koncelebrowaną przez ks. Dziekana Zbigniewa Kołodzieja, ojca Gwardiana z Kalwarii Pacławskiej Krzysztofa Hurę oraz księży proboszczów z parafii Rybotycze – księdza Kazimierza Jurczaka,  parafii Sierakośce – księdza Bogdana Blamę i  parafii Hermanowice – księdza Radosława Maziarza.
 Homilię do wiernych wygłosił ksiądz wikary Roman Lorenc.
Po Mszy Świętej korowód pięknie uwitych wieńców przez delegacje z Młodowic, Huwnik, Rybotycz, Fredropola i Sierakośc prowadzony przez gospodarza i organizatora dożynek Pana Mariusza Śnieżka Wójta Gminy Fredropol przeszedł na plac obok świetlicy wiejskiej.  
 Wójt Pan Mariusz Śnieżek złożył rolnikom i wszystkim osobom pracującym na roli serdeczne i pełne wdzięczności słowa podziękowań za żmudną pracę i trud, życząc jednocześnie mieszkańcom Gminy wszelkiej pomyślności i zdrowia. Następnie starostowie dożynek Pani Dorota Plizga i Krzysztof Kołcz przekazali Panu Wójtowi bochen chleba wypieczony z tegorocznych plonów oraz kosz owoców, dziękując za pracę na rzecz gminy.
Wójt Gminy oraz starostowie dożynek, podtrzymując piękną tradycję podzielili się z uczestnikami uroczystości chlebem.
Prezentacja wieńców rozpoczęła się od delegacji z Młodowic, która  przekazała misternie wyplecione wieńce  gospodarzowi Gminy Panu Mariuszowi Śnieżkowi oraz sołtysowi Młodowic Panu Aleksandrowi Podbilskiemu. Wieniec z Huwnik otrzymał radny powiatu przemyskiego Pan Ryszard Gołębiowski,  wieniec z Rybotycz – radny Gminy Fredropol Pan Ryszard Kozak, wieniec z Sierakośc – radny Gminy Fredropol Pan Daniel Czarnota , natomiast wieniec z Fredropola państwo Beata i Janusz Laskowscy – właściciele gospodartstwa rolnego. Przekazaniom wieńców towarzyszyły pełne humoru, ale też słów wdzięczności i  podziękowań przyśpiewki.
Po części oficjalnej pojawiło się wiele atrakcji.  Na scenie wystąpili: Jurczyk Petro i Kocyłowskij Wołodymyr ze Starego Sambora oraz zespół ZIZI.
Najmłodsi miło spędzili czas na dmuchanym placu zabaw, przy grach i zabawach prowadzonych przez ATR Bystrzak.

28 sierpnia w Młodowicach odbyły się Gminne Dożynki.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą koncelebrowaną przez ks. Dziekana Zbigniewa Kołodzieja, ojca Gwardiana z Kalwarii Pacławskiej Krzysztof Hurę oraz księży proboszczów z parafii Rybotycze – księdza Kazimierza Jurczaka,  parafii Sierakośce – księdza Bogdana Blamę i  parafii Hermanowice – księdza Radosława Maziarza.
 Homilię do wiernych wygłosił ksiądz wikary Roman Lorenc.
Po Mszy Świętej korowód pięknie uwitych wieńców przez delegacje z Młodowic, Huwnik, Rybotycz, Fredropola i Sierakośc prowadzony przez gospodarza i organizatora dożynek Pana Mariusza Śnieżka Wójta Gminy Fredropol przeszedł na plac obok świetlicy wiejskiej.  
 Wójt Pan Mariusz Śnieżek złożył rolnikom i wszystkim osobom pracującym na roli serdeczne i pełne wdzięczności słowa podziękowań za żmudną pracę i trud, życząc jednocześnie mieszkańcom Gminy wszelkiej pomyślności i zdrowia. Następnie starostowie dożynek Pani Dorota Plizga i Krzysztof Kołcz przekazali Panu Wójtowi bochen chleba wypieczony z tegorocznych plonów oraz kosz owoców, dziękując za pracę na rzecz gminy.
Wójt Gminy oraz starostowie dożynek, podtrzymując piękną tradycję podzielili się z uczestnikami uroczystości chlebem.
Prezentacja wieńców rozpoczęła się od delegacji z Młodowic, która  przekazała misternie wyplecione wieńce  gospodarzowi Gminy Panu Mariuszowi Śnieżkowi oraz sołtysowi Młodowic Panu Aleksandrowi Podbilskiemu. Wieniec z Huwnik otrzymał radny powiatu przemyskiego Pan Ryszard Gołębiowski,  wieniec z Rybotycz – radny Gminy Fredropol Pan Ryszard Kozak, wieniec z Sierakośc – radny Gminy Fredropol Pan Daniel Czarnota , natomiast wieniec z Fredropola państwo Beata i Janusz Laskowscy – właściciele gospodartswa rolnego. Przekazaniom wieńcy towarzyszyły pełne humoru, ale też słów wdzięczności i  podziękowań przyśpiewki.
Po części oficjalnej pojawiło się wiele atrakcji.  Na scenie wystąpili: Jurczyk Petro i Kocyłowskij Wołodymyr ze Starego Sambora oraz zespół ZIZI.
Najmłodsi miło spędzili czas na dmuchanym placu zabaw, przy grach i zabawach prowadzonych przez ATR Bystrzak.

22 sierpnia 2016 roku Wójt Gminy Fredropol Pan Mariusz Śnieżek podpisał umowę z wyłonionym w ramach przetargu publicznego Konsorcjum Firm: Lider – PBI Infrastruktura S.A, Partner – PBI WMB Sp. z o.o na wykonanie prac przy przebudowie drogi gminnej nr 116105R Młodowice Sierakośce dz. nr 202, 203, 361 w Młodowicach oraz remoncie drogi gminnej nr 116106R Młodowice Kłokowice.

Gmina Fredropol na realizację tych dwóch inwestycji pozyskała kwotę 283 952,00 zł.  z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.
Termin zakończenia prac – do 28.10.2016 roku.

Krajowa Izba Kominiarzy Oddział w Tarnowie przystąpiła do akcji „Zaproś Kominiarza” zainicjowanej w marcu 2016 podczas Forum Wentylacja w Warszawie.
Kominiarz tylko wtedy może przynieść szczęście, jeżeli zostanie zaproszony do domu, mieszkania, wyczyści oraz sprawdzi przewody kominowe.
Dlatego Oddział Regionalny Małopolsko-Podkarpacki,  postanowił z przesłaniem „Zaproś kominiarza” dotrzeć do wszystkich mieszkańców regionu.

 

Akcja "Zaproś kominiarza" link 1

Akcja "Zaproś kominiarza" link 2

Wnioski o stypendia szkolne i zasiłek szkolny

Wnioski  o stypendium szkolne oraz zasiłek szkolny należy składać w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Fredropolu w terminie do dnia 15 września 2016 r.
Zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Uchwałą Rady Gminy Fredropol nr XV/110/2011 z dnia 27 września 2011 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Fredropol
oraz Uchwałą Nr XXXII/256/2012 Rady Gminy Fredropol z dnia 25 września 2012 r. zmieniającą w/w uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej pomoc materialna przysługuje:

Podkategorie