Informujemy, że gmina Fredropol realizuje przedsięwzięcie pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Fredropol
W toku opracowania Planu stworzona zostanie baza danych zawierająca wyselekcjonowane
i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w gminie oraz inwentaryzację gazów cieplarnianych.
Posiadanie przez gminę tego dokumentu jest warunkiem koniecznym ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków zewnętrznych, w tym funduszy europejskich.
Wykonawcą Planu jest EKO – GEO GLOB Rafał Modrzejewski
W związku z przystąpieniem do opracowania PGN zwracamy się z prośbą do mieszkańców,
o wypełnienie ankiety, która znajduje się w pod niżej umieszczonym linkiem.

https://goo.gl/forms/S30Dei5fb14bBEdt1

W imieniu Kierownika Przemyskiego Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pana Mariusza Grzędy, uprzejmie informujemy, że w najbliższy piątek tj. 9 września 2016 roku o godzinie 10.00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Przemyślu, Pl. Dominikański 3, odbędzie się spotkanie informacyjno-szkoleniowe.
Spotkanie będzie dotyczyło przyznawania pomocy w ramach poddziałania: "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
 W imieniu organizatora wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Szanowni Nauczyciele, Rodzice, Kochane Dzieci i Młodzież

Wakacje szybko minęły. Na pewno w Państwa pamięci pozostanie wiele miłych i sympatycznych wspomnień. Dzisiaj zaczynamy nowy rok szkolny, który z całą pewnością będzie obfitował w wyzwania, sukcesy i wymagał od nas wszystkich wytrwałej i skutecznej pracy.
Szanowni Państwo Dyrektorzy, Pedagodzy, Nauczyciele
Przyjmijcie ode mnie słowa uznania dla Państwa zaangażowania i wysiłku w pracę pedagogiczną i wychowawczą. Nauczyciel to w pewnym sensie drogowskaz dla młodych ludzi. To Państwo umiejętnie i efektywnie rozwijacie talenty uczniów i wskazujecie drogę zawodową. Życzę Państwu dużo zdrowia, wytrwałości, wielu sukcesów i laurów, z nadzieją, że zaplanowane doposażenie szkół w Huwnikach i Fredropolu pomoże Państwu w nauczaniu i umożliwi wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi edukacyjnych.
Szanowni Rodzice
Życzę Państwu udanego roku szkolnego, jak najmniej zmartwień i tylko samych dobrych wiadomości na wywiadówkach. Jednocześnie pragnę serdecznie podziękować Państwu za zaangażowanie w życie szkolne, pomoc przy uroczystościach szkolnych i udaną współpracę z gronem pedagogicznym. Państwa postawa dowodzi jakże odpowiedzialnej roli Rodzica w systemie edukacji szkolnej.
Wszystkim Dzieciom i Młodzieży życzę sukcesów, dobrych stopni i promocji do klas następnych oraz na kolejne stopnie edukacji.
Pamiętajcie, że rok szkolny to nie tylko nauka ale również okres zawierania przyjaźni, dobrego koleżeństwa i spędzania czasu w miłej i przyjaznej szkolnej atmosferze. Uczcie się dobrze i dokonujcie pozytywnych wyborów.

                                                                                               Wójt Gminy Fredropol
                                                                                                   Mariusz Śnieżek

Podkategorie