Wszystkim wiernym obrządku wschodniego,

a szczególnie mieszkańcom Gminy Fredropol

oraz przyjaciołom i partnerom z Ukrainy,

składam serdeczne życzenia z okazji

Świąt Bożego Narodzenia.


Niech ten niezwykły czas będzie wolny od zmartwień

i wszelkich problemów, a nadchodzący Nowy Rok

przyniesie poczucie prywatnego

i zawodowego spełnienia.                                Wójt Gminy Fredropol

                                     Mariusz Śnieżek

Dobiegły końca prace przy realizacji projektu współfinansowanego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 pn. „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby świetlicy wiejskiej w Kupiatyczach”. Realizacja projektu jest efektem podpisanej przez Wójta Gminy Fredropol Pana Mariusza Śnieżek oraz Wicemarszałka Województwa Pana Piotra Pilch umowy o dofinansowanie przedmiotowego zadania.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 23 317,15 zł z czego 11 650,00 złotych to dofinansowanie otrzymane z PPOW, a pozostała część pochodzi ze środków własnych Gminy Fredropol.

W ramach tegorocznej odsłony programu w miejscowości Kupiatycze wykonano remont pomieszczenia z przeznaczeniem na jedno z pomieszczeń świetlicy wiejskiej . Zakres umowy obejmował wykonanie następujących prac: wykonanie wylewek oraz ogrzewania podłogowego, ułożenie posadzki z płytek ceramicznych, wykonanie instalacji elektrycznej, tynków wewnętrznych, wykonanie sufitu podwieszanego, szpachlowanie, malowanie ścian oraz sufitu oraz montaż dwóch sztuk drzwi .

Gmina Fredropol Laureatem Konkursu

Rosnąca Odporność”

Wójt Mariusz Śnieżek informuje mieszkańców Gminy Fredropol,
że gmina została Laureatem Konkursu
„Rosnąca Odporność” i zdobyła nagrodę w wysokości 250 000 złotych.

Konkurs realizowano w ramach „Narodowego Programu Szczepień”

ORGANIZATOR

Pełnomocnik Rządu do spraw narodowego programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, ustanowiony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw narodowego programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

(Dz. U. poz. 2191).

USTAWA COVID-19

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.).

USTAWA ZMIENIAJĄCA

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm).

KRYTERIUM

Najwyższy przyrost poziomu zaszczepienia mieszkańców pełnym cyklem szczepień przeciwko Covid-19.

W powiecie przemyskim uzyskaliśmy znaczące 3 miejsce, widać
że jesteśmy świadomi zagrożenia wynikającego z epidemii, szczepimy się przez co dbamy o zdrowie i życie swoich bliskich oraz własne.

Dążmy do uzyskania zbiorowej odporności. Dajmy przykład innym, bądźmy rozsądni, racjonalni, bezpieczni.

Zaszczepmy się wszyscy! Żyjmy normalnie! Bez ograniczeń!

 

W dniu 25.10.2021 r. w Zespole Szkół w Huwnikach odbyła się uroczystość poświęcenia i oddania do użytku kompleksu sportowo – rekreacyjno – wypoczynkowego.

W ramach realizacji zadania wykonano:

- boisko do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy sztucznej wraz z piłkochwytami,
- boisko o nawierzchni poliuretanowej do siatkówki wraz z piłkochwytami,
- bieżnię lekkoatletyczną prostą 5 torową,
- skocznię do skoku w dal z rozbiegiem,
- skatepark,
- siłownię zewnętrzną,
- oświetlenie zewnętrzne solarne
- chodniki i urządzenia małej architektury: kosze ławki

Wartość inwestycji wyniosła 998 661,02 z czego kwota 478 893,45 to dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska 2020, pozostała część to środki własne Gminy Fredropol.

Uroczystego poświecenia obiektu dokonał Ks. Biskup Stanisław Jamrozek. Gospodarzami imprezy byli Pan Mariusz Śnieżek Wójt Gminy Fredropol i Pani Agnieszka Misiewicz Dyrektor Zespołu Szkół w Huwnikach, Imprezę swoją obecnością zaszczycili Pan Marek Kuchciński Poseł na Sejm RP, Pani Jolanta Sawicka – Wicewojewoda Podkarpacki,Pani Elżbieta Lemek w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Pani Barbara Honicka – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Pan Jan Pączek – Starosta Powiatu Przemyskiego, ppłk Robert Cwynar Komendant Placówki Straży Granicznej w Huwnikach, O. Krzysztof Hura Gwardian Klasztoru Franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej, Jadwiga Lis – Dyrektor DPS w Huwnikach, Józef Gierczak – Przewodniczący Rady Gminy Fredropol, radni Rady Gminy Fredropol, pracownicy Urzędu Gminy, księża z Dekanatu Kalwaryjskiego, Rada Rodziców Zespołu Szkół w Huwnikach, Nauczyciele, pracownicy, młodzież i dzieci Zespołu Szkół w Huwnikach

Podkategorie