1.    Gierczak Józef    - Przewodniczący Komisji

2.    Lichota Jerzy     - Członek Komisji

3.    Mirowski Łukasz   - Członek Komisji