1.    Kozak Ryszard     - Przewodniczący Komisji

2.    Moskowicz Bogusław      - Członek Komisji

3.    Turczyński Stanisław    - Członek Komisji

4.    Latocha Andrzej   - Członek Komisji