1.    Plizga Wiesław    - Przewodniczący Komisji

2.    Lekowska Renata   - Z-ca Przewodniczącego Komisji

3.    Bańczak Artur     - Członek Komisji