1. Stecków Wojciech Usługi Asenizacyjne, ul. . Dekerta 3/2, 37-700 Przemyśl
- tel. 604 245 863

2. „ Szczepcio” Barbara Segiet, Sierakośce 6, 37-734 Fredropol
- tel. 506 268 558, 16 67192 72

3. Zakład Ślusarsko Usługowy i Usługi Asenizacyjne Małek i S-ka S.C., Czesław Małek, Henryk Małek, ul. Słowackiego 7 37-700 Przemyśl
- tel. 505 892 649

4. WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze
- tel. 32 278 45 31

Ogłoszenie o możliwości dofinansowania demontażu, transportu i utylizacji pokryć dachowych z azbestu.

Przypominamy o zakazie wypalania roślinności na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach i pasach przydrożnych. Jest to jeden z najbardziej brutalnych sposobów niszczenia przyrody...

Urząd Gminy Fredropol informuje, że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2013.1399 z późn. zm.) - gminy zostały zobowiązane do sporządzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamba) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.