Akcja "Zmień swoje przyzwyczajenia, nie wyrzucaj do śmieci jedzenia"


1. Stecków Wojciech Usługi Asenizacyjne,
    ul. . Dekerta 3/2, 37-700 Przemyśl
   - tel. 604 245 863

2. „ Szczepcio” Barbara Segiet,
    Sierakośce 6, 37-734 Fredropol
   - tel. 506 268 558,
   - tel. 16 67192 72

3. WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
    ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze
  - tel. 32 278 45 31